Back

Az elmúlt évek online találkozói után, ebben az évben személyes jelenléttel rendezte meg a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) az éves gyermekvédelmi jelzőrendszeri tanácskozását a H13 – Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben. A tanácskozáson a kerület szociális ágazatának vezetői, az ágazatért felelős alpolgármester, Szili-Darók Ildikó, a polgármesteri hivatal szociális egységeinek vezetői, a gyámhivatal dolgozói, a kerület közoktatási intézményeinek munkatársai, a rendőrség, valamint a civil szerveztek képviselői vettek részt.

Az alpolgármester asszony megnyitója után a JSZSZGYK szakmai egységeinek vezetői számoltak be az elmúlt év tapasztalatairól, valamint az előttük álló feladatokról. A jelzőrendszeri felelős és tanácsadó előadásában kihangsúlyozta a gyermekvédelmi jelzőrendszer prevencióban betöltött szerepét, az együttműködés hatékonyságának szükségességét. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Szűrszabóné Tóth Tímea az elmúlt évi szociális ellátásban jelentkező kihívásokról beszélt. Kiemelte, hogy a vezető problématípusok elsősorban a családok anyagi problémáival, felborult belső működésével, konfliktusaival, a szülők nevelési hiányosságaival és az ebből fakadó elhanyagolással, bántalmazással álltak összefüggésben.

Jelzőrendszeri tanácskozás_CSGYSZ
Jelzőrendszeri tanácskozás_TEGYESZ

A Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Uray Gergely, a központ hatósági jellegű gondozása keretében jelentkező un. sokproblémás családok helyzetét emelte ki. Fontosnak tartotta kihangsúlyozni a családon belüli, s ebből hangsúlyosan a bántalmazások tekintetében megjelenő magas látenciát.

Az Átmeneti Gondozás szakmai egységet Szögi Szabolcs, az egység vezetője mutatta be. A családok és a gyermekek átmeneti otthonai a többi szakmai egység által gondozott gyermekeknek, családoknak nyújt átmeneti lakhatási segítséget. Pozitív irányú fejlődés, hogy kerületünkben az önkormányzat támogatásával egyre nagyobb az esély ezeknek a családoknak tartós lakhatási megoldást találni.

Jelzőrendszeri tanácskozás_CSGYK
Jelzőrendszeri tanácskozás_ÁG

A tanácskozás meghívott vendégei az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetői, Oláh Attila igazgatóhelyettes, valamint Csató Magdolna otthonvezető voltak. A szakszolgálat a már a családból kiemelet gyermekek életútjával, szakértői, gyámi, nyilvántartási feladataival foglalkoznak, s ezen feladatok mentén szorosan kapcsolódnak a kerület gyermekvédelmi ellátásához. Előadásukban részletesen bemutattak a befogadás menetét, azt a folyamatot, amikor a helyi, kerületi ellátásból átkerül a gyermek az un. szakellátásba. Mindketten kiemelték az együttműködés fontosságát, s ennek erősítésére a tanácskozáson megegyezés született a JSZSZGYK és a TEGYESZ között a rendszeres szakmai találkozók megszervezésére.

A plenáris ülést követően három szekcióban folytatódott a munka.

Az 1. szekcióban a rendőrség és a jelzőrendszeri tagok együttműködési lehetőségeit beszélték át e részt vevők. Az beszélgetést a JSZSZGYK részéről Szűrszabóné Tóth Tímeaszakmai vezető, valamint a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságtól Kiss Krisztina rendőr ftzls. Ezen a jelzőrendszeri tagok, a közoktatási intézményeken kívül a rendőrség, valamint a bíróság képviselő vettek részt.

A 2. szekció a bekerülés a szakellátásba, visszakerülés a családba- kérdések és válaszok, dilemmák a gyermekek kiemelése témájában a meghívott TEGYESZ vezetők és a jelzőrendszeri tagok, a gyámhivatal tudta részletesen megbeszélni a mindkét ellátási formát érintő feladattkat. A szekciót a JSZSZGYK szakmai vezetői, Uray Gergely és Szögi Szabolcs, a BFKH VIII. Kerületi Hivatala Gyámügyi Osztály osztályvezetője Sántha Judit és a TEGYESZ meghívott vezetői Oláh Attila, illetve Csató Magdolna vezette.

A 3. szekció a hogyan tovább Óvodai- és iskolai szociális munka, az óvodai és iskolai szociális munka a kezdetektől napjainkig, kapcsolódása az intézményekhez témája került terítékre. Az óvodai és iskolai szociális munka a JSZSZGYK kereteiben, de az oktatási intézményekben működő gyermekvédelmi ellátási forma. Fő hangsúlyt a prevencióra helyezi, s kiváló együttműködési lehetőséget nyújt a gyermekvédelmi, szociális ágazat, valamint a közoktatási intézmények között. A csoportot Csernai Dorottya, az óvodai és iskolai szociális munkás csoport vezetője irányította, s részt vett rajta a közoktatásért felelős alpolgármester Erőss Gábor is.

Az összes előadásban mindenki az együttműködés fontosságát emelte ki, mint a gyermekvédelem hatékonyságának legfontosabb tényezőjét. Többen kiemelték, hogy az elmúlt időszak, a COVID, gazdasági válság hatásai markánsan jelennek meg a kerület családjai életében. Ez fokozott kihívást jelent az ellátás számára, s azon belül is a gyermekek mentális egészségének biztosítására. A JSZSZGYK fő feladatának fogja tekinteni a mentális ellátás fejlesztését, hatékonyságának növelését.

 

Nagy Ferenc

JSZSZGYK, Intézményvezető-helyettes

Prezentációk

Prezentációk