Back

A kerületi átmeneti gondozás célja, hogy szervesen illeszkedve a kerület szociális és gyermekvédelmi rendszerébe, segítséget nyújtson, s fogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt átmenetileg otthontalanná vált, hátrányos helyzetű józsefvárosi családokat és gyermekeiket, továbbá befogadja a védelmet kereső egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott anyákat és gyermekeiket, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét.

Gyermekek Átmeneti Otthona

Gyermekek Átmeneti Otthona

Otthont nyújtó ellátást biztosít gyermekek számára,

A gyermekek gondozását, nevelését átmeneti időszakra biztosítja (maximum 1 ½ év),

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes,

A szülői felügyeleti jog megmarad,

Az átmeneti otthon igénybevétele térítésmentes,

Segítséget nyújt a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, megelőzéséhez, a családban történő nevelés elősegítéséhez,

Az otthon hozzájárul az átmeneti gondozásba vett gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez,

A gyermekek ellátását teljes körűen biztosítja, továbbá biztosítja a szülővel a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét,

Segítséget nyújt a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központtal együttműködve – a gyermek családjába történő visszatéréséhez,

Ellátott gyermekek köre: 0 -18 éves korig, egy csoportban, 12 fővel.

Felvétel

Felvétel

A felvételt megelőzi a családgondozó által készített első interjú, mely során tájékozódunk a család problémájáról. Tájékozódunk a gyermek fejlettségéről, szokásairól, egészségi állapotáról, óvodai, iskolai életéről. Tájékoztatjuk a szülőt, törvényes képviselőt az átmeneti otthon házirendjéről, napirendjéről, szervezeti és szabályzati kereteiről.

A gyermekek átmeneti otthonába történő felvétel a szülő (törvényes képviselő), a gyermek, valamint gyermekvédelmi, szociális, oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények kérelme/javaslata alapján történik.

Kivétel: a gyermekvédelmi törvény rendelkezése alapján, a szülő védelembe vétel során kötelezhető az átmeneti gondozás igénybevételére.

Krízishelyzetben lévő gyermek felvételét és ellátását 72 órára tudjuk biztosítani, melyet a kiskorú gyermek önállóan is kérelmezhet.

A gyermek törvényes képviselője és a gyermekotthon szakmai vezetője az ellátás kezdetétől számított 10 napon belül együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza:

  • az ellátás kezdetének időpontját,
  • az ellátás időtartamát (amely nem lehet hosszabb a külön jogszabályban meghatározott mértéknél)
  • az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat,
  • az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat

Az átmeneti gondozás megkezdését követően a hazagondozás érdekében a szülő bevonásával a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási-nevelési tervet készítünk.

top-view-little-girl-putting-her-hands-father-s-hands_2

 A felvétel kritériumai:

A felvételt kizáró okok:

 Az ellátás megszűnése:

az együttműködési megállapodás megkötése a gondozás időtartamáról, annak feltételeiről

az átmeneti otthon házirendjének szülők, (törvényes képviselő) és gyermek által történő elfogadása.

önkéntes együttműködés vállalása

a gyermek középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos,

a gyermek speciális szükségletű,

tartós beteg, vagy fertőző betegsége van.

Az elhelyezést meg kell szüntetni, ha a rászorultság oka megszűnik, vagy ha a szülő kéri, illetve ha a szülő vagy a gyermek nem együttműködő, valamint ha a gyermekotthon házirendjének súlyos megszegésére kerül sor.

Családok Átmeneti Otthona

Családok Átmeneti Otthona

A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait a kerületben élő – kizárólag VIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező – átmenetileg szociális krízishelyzetbe került, átmeneti ellehetetlenülés, adósság felhalmozódás, családi krízishelyzet vagy bántalmazás miatt hajléktalanná vált, menedéket kereső családok, egyedülálló szülők és gyermekeik vehetik igénybe.

A Családok Átmeneti Otthona a gyermek számára szükség szerinti ellátást nyújt, továbbá a szülők (nagykorú testvér), illetve a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya (és annak élettársa) számára biztosítja az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét, a tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátását, a személyi higiéné feltételeinek megteremtését, élelmiszert, és az elsősegélyhez szükséges felszereléseket.

A szülő indokolt távolléte, (pl.: munkavégzés) akadályoztatása esetén a Családok Átmeneti Otthona segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásában, illetve segíti a szülőt a gyermek napközbeni ellátáshoz való hozzájutásában.

Az átmeneti gondozás elsődlegesen szolgáltató jellegű ellátás, a szülő kérésére és beleegyezésével valósul meg, és a krízishelyzet megoldásának idejére korlátozódik.

A szülő számára lehetőséget nyújt, hogy – a Családok Átmeneti Otthonában rendelkezésre álló segítő szolgáltatások igénybevételével – rendezze problémáit, és a kikerülést követően alkalmassá váljon az önálló életvitelre, a család egyben tartására.

 Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntesen, vagy védelembe vételi eljárás során, hatósági kezdeményezésre történik. Az egység vezetője és a gyermek törvényes képviselője – az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül – megállapodást köt az ellátásra vonatkozóan, mely tartalmazza:

  • az ellátás kezdetének időpontját,
  • az ellátás időtartamát (amely nem lehet hosszabb a külön jogszabályban meghatározott mértéknél)
  • az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat,
  • a térítési díj összegéről szóló tájékoztatást
  • a lakó kötelezettségeit
  • az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat
Collecting wooden constructor like house. Close up shot of female and kid's hands doing different things together. Family, home, education, childhood, charity concept. Mother and son or daughter.

Szakmai egységünk Elérhetőségei

Szakmai egységünk Elérhetőségei

Cím

1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.

Telefon

+36 (1) 266-0617

Cím

1086 Budapest, Koszorú utca 14-16.

Telefon

+36 (1) 324-3004