Híreink

Híreink

Események

Események
Ide kattintva tekinthető meg az összes esemémny
05
December
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK – Ciklámen
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK – Ciklámen
00:00 - 23:59
https://goo.gl/maps/XjmDszDmeAwhXbYd8

Ciklámen Idősek Klubja (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 17. .)   12.05.

05
December
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK – Őszikék
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK – Őszikék
00:00 - 23:59
https://goo.gl/maps/Vzq6PPukbmziqhj1A

Őszikék Idősek Klubja (1082 Budapest, Baross u. 109.) 12. 05.

06
December
Mikulás ünnepség – ÉNO
Mikulás ünnepség – ÉNO
00:00 - 23:59
https://goo.gl/maps/8NqsdL6g4grZKxCW8

ÉNO (1082 Budapest, Kisstáció u. 11.)   Mikulás ünnepség December 6.

Szakmai egységeink

Szakmai egységeink
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A kerületben élő egyének, családok, fiatalok és gyermekek részére információt szolgáltat, tanácsot ad, segítséget nyújt a szociális helyzetükből adódó hátrányok csökkentésében, szabadidős programokat szervez és közvetít, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszer valamennyi tagjával, önkormányzati intézményekkel, más szervekkel, hatóságokkal, valamint civil szervezetekkel.
A részletekért kattintson ide
Átmeneti gondozás

Átmeneti gondozás

A kerületi átmeneti gondozás célja, hogy szervesen illeszkedve a kerület szociális és gyermekvédelmi rendszerébe, segítséget nyújtson, s fogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt átmenetileg otthontalanná vált, hátrányos helyzetű józsefvárosi családokat és gyermekeiket, továbbá befogadja a védelmet kereső egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott anyákat és gyermekeiket, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét.
A részletekért kattintson ide
Nappali ellátás

Nappali ellátás

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
A részletekért kattintson ide
LÉLEK-program

LÉLEK-Program

Önként vállalt feladatként a Józsefváros területén hajléktalanná vált emberek elérése, a programmal kapcsolatos információkkal történő ellátása, szükség esetén megfelelő ellátásba irányítása, az elhelyezési szükségletek és lehetőségek feltárása, szükséges szolgáltatások meghatározása, illetve biztosítása.
A részletekért kattintson ide
Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

A gyermekjóléti alapellátás során folytatott tevékenysége során hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
A részletekért kattintson ide
Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást – saját szükségletének figyelembe vételével - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A részletekért kattintson ide
Időskorúak átmeneti otthona

Időskorúak átmeneti otthona

Ezüstfenyő Gondozóház Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít azon időskorúak, valamint azon 18. életévüket betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A rendszer különösen azokban az esetekben növeli az ápolás biztonságát, ahol a beteg teljesen egyedülálló. A készülék 24 órás felügyeletet biztosít, ott tartózkodás nélkül
A részletekért kattintson ide
Gazdasági_logo-removebg

Gazdasági szervezet

A Gazdasági Szervezet az intézmény, illetve – a munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás szerint – a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2015. 07. 31-i jogutóddal való megszűnése miatt a JSzSzGyK látja el a köznevelési és közoktatási intézmények étkeztetési feladatait.
A részletekért kattintson ide