Back

Ezüstfenyő Gondozóház

Ezüstfenyő Gondozóház

Az Időskorúak Átmeneti Otthona Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatás 21 fő részére, mely átmeneti jelleggel biztosít teljes körű ellátást a tartós felügyeletet, gondozást igénylő, de kórházi ellátásra nem szoruló idős személyek számára. Segítséget nyújt a kerületben élő családoknak, hogy idős hozzátartozójuk elhelyezését biztosítani tudják pl. nyaralás, betegség, az idősek otthonába történő várakozás idejére.

Az elhelyezés iránti eljárás az ügyfél (és/vagy törvényes képviselőjének) kérelmére, indul. A szolgáltatás igénybevételének időtartama maximum egy év, mely indokolt esetben orvosi javaslatra újabb egy évvel meghosszabbítható. Kizáró ok: Szenvedélybetegek, pszichiátriai kezelés alatt álló személyek, fertőző betegségben szenvedő és kórházi kezelést igénylő személyek ellátása nem tartozik az intézmény profiljába.

A felvétel ideje a szabad férőhelyek számától függ.

Az intézmény tömegközlekedéssel, személygépkocsival kiválóan megközelíthető. A gondozóház pihenőkerttel körülvett kettő földszintes épületegységben található A lakók elhelyezése 1-2-3 ágyas szobákban biztosított..  Az ellátást a szakmai vezető irányításával szakképzett gondozónők, mentálhigiénés szakember, mozgásterapeuták és  technikai személyzet biztosítják.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít, mely az alábbiakat szolgáltatásokat foglalja magába.

  • lakhatás
  • 24 órás gondozónői felügyelet
  • napi ötszöri étkeztetés, szükség esetén diétás étkeztetés biztosítása
  • szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás, a ruházat, textília mosása
  • orvosi, egészségügyi ellátás
  • mentálhigiénés gondozás
  • foglalkoztatás
  • gyógytorna, csoportos és egyéni
  • masszázs
  • térítés ellenében fodrászat és pedikűr

Az intézményi térítési díj az ellátott rendszeres havi jövedelmének 60 százaléka.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
elderly-couple-raising-their-hats-air_2

Az Ezüstfenyő Gondozóházba került telepítésre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívó rendszere.

A szolgáltatást Józsefváros Önkormányzata önként vállalt feladatként biztosítja, mely a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, pszichiátriai beteg, vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőkészüléket az intézmény biztosítja. A készülékek telefonvonalra csatlakoztathatók, így csak azokban a lakásokban üzemeltethetők, melyek telefonvonallal rendelkeznek.

Az igénybevevők részére lehetőséget nyújt a szolgáltatás arra, hogy lakásukon egyedül tartózkodva a készülék felhasználásával jelzést, üzenetet tudjanak eljuttatni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központjába anélkül, hogy a telefont kezelni (felvenni, tárcsázni) kellene. A beteg-felügyeleti rendszer ügyeletét főállásban, folyamatos műszakban dolgozó, szociális, egészségügyi végzettséggel rendelkező kollégák látják el. A jelzést követően a rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján, a helyzetnek megfelelően megtörténik a hatékony intézkedés. A szakképzett gondozó a központból 30 percen belül a segítséget igénylő személy lakására megy és a szükséges segítségnyújtással elhárítja a krízishelyzetet.

 

A szolgáltatás a VIII. kerület lakói részére térítésmentes.

Szakmai egységünk Elérhetősége

Szakmai egységünk Elérhetősége

Cím

1087 Budapest, Kerepesi út 29/a

Telefon

Időskorúak Átmeneti Otthona: +36 (1) 323-0438

Telefon

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és krízis vonal: +36 (1) 299-2030