Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Üdvözöljük oldalunkon.

Cím

1081 Budapest, Népszínház u. 22.
(bejárat a Kiss József u. felől)

Postacím

1447 Budapest, Pf.: 578

Telefon / Fax

+36 (1) 333-0582,
+36 (1) 210-9321

E-mail

info@jszszgyk.hu

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), mint integrált szociális intézmény komplexitásának megfelelően, a szükségletekre reflektálva végzi a kötelezően ellátandó alap- és többletfeladatokat.

A szolgáltatások szervezésével az intézmény biztosítja a gyermekvédelmi rendszer helyi működtetését, illetve segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásához, továbbá átmeneti bentlakásos jelleggel teljes körű ellátást nyújt 0-tól 18 éves korig gyermekek, valamint tartós felügyeletet, gondozást igénylő, de kórházi ellátásra nem szoruló idős személyek számára.

Szakmai egységeink

JSzSzGyK – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A kerületben élő egyének, családok, fiatalok és gyermekek részére információt szolgáltat, tanácsot ad, segítséget nyújt a szociális helyzetükből adódó hátrányok csökkentésében, szabadidős programokat szervez és közvetít, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszer valamennyi tagjával, önkormányzati intézményekkel, más szervekkel, hatóságokkal, valamint civil szervezetekkel.

bővebben

JSzSzGyK – Család- és Gyermekjóléti Központ

Tevékenységük a gyermek családba történő nevelkedésének elősegítésére, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésére, illetve annak megszüntetésére, valamint a családjukból kiemelt gyermekek hazagondozásának segítésére irányul. Ezek érdekében a család, valamint a gyermek igényeihez, szükségleteihez igazítva egyéni, illetve csoportos szolgáltatásokat, programokat nyújt.

 • Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok
  A szakmai egység a hatósági feladatokhoz kapcsolódó (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, utógondozás) családok védelmére irányuló tevékenységet biztosítja.Szolgáltatások: tájékoztatás jogokról, ellátásokról, támogatásokról, stb.; segítségnyújtás ügyintézésben, átmeneti otthoni elhelyezésben, stb; szociális segítő munka, utógondozás; szolgáltatásokba (jogász, pszichológus, fejlesztő pedagógus, hátralékkezelés, népkonyha, mosoda, stb.) irányítás.
 • Szolgáltatások
  A szakmai egység feladata prevenciós jelleggel az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők számára, valamint a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos, speciális, illetve egyéb szolgáltatások, programok nyújtása.(Speciális szolgáltatások: utcai, lakótelepi szociális munka; kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás); kórházi szociális munka biztosítása; gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat; jogi tájékoztatásnyújtás; családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia; valamint Mentálhigiénés csoport, Népkonyha, Hátralékkezelési szolgáltatás, Iskolai-óvodai szociális munka, Családfejlesztési szolgáltatás és lakossági tájékoztatás és tanácsadás, Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás, Köz(össégi)hely és Mosoda, FiDo Ifjúsági Központ)
bővebben

JSzSzGyK – Átmeneti Gondozás

A kerületi átmeneti gondozás célja, hogy szervesen illeszkedve a kerület szociális és gyermekvédelmi rendszerébe, segítséget nyújtson, s fogadja az életvezetési problémák, vagy más szociális és családi krízis miatt átmenetileg otthontalanná vált, hátrányos helyzetű józsefvárosi családokat és gyermekeiket, továbbá befogadja a védelmet kereső egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott anyákat és gyermekeiket, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

 • Gyermekek Átmeneti Otthona
  Családjukból prevenciós céllal átmenetileg kiemelt gyermek ellátását végzi intézményes keretek között.
 • Családok Átmeneti Otthona
  2018. január 1-től a Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait a kerületben élő – kizárólag VIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező – átmenetileg szociális krízishelyzetbe került, átmeneti ellehetetlenülés, adósság felhalmozódás, családi krízishelyzet vagy bántalmazás miatt hajléktalanná vált, menedéket kereső családok, egyedülálló szülők és gyermekeik vehetik igénybe.
bővebben

JSzSzGyK – Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás keretében saját otthonukban nyújtunk ellátást az önmaguk ellátására csak részben, vagy már egyáltalán nem képes idős beteg, vagy fogyatékkal élő emberek számára. Fő tevékenységük a fizikai, az egészségügyi, a mentális gondozás, a szociális és egyéb ügyintézés. A házi segítségnyújtásban részesülők számára lehetőség van speciális szolgáltatások igénybevételére is, mint pl.: fodrász, pedikűr, gyógytorna, gyógy-masszázs, amelyekből utóbbi kettő térítésmentesen vehető igénybe.
Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étel kerül biztosításra azon rászorulók részére, akik életkorúk, betegségük vagy szociális helyzetük miatt az étkezést nem tudják megoldani.

bővebben

JSzSzGyK – Nappali Ellátás

 • Időskorúak nappali ellátása
  Az időskorúak nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programot szervez.Célja, hogy az igénybe vevők a biztosított szolgáltatások és programok által elkerüljék az elmagányosodással, tétlenséggel együtt járó káros hatásokat, társas kapcsolataik bővüljenek, mentális, higiénés szükségleteik kielégítésre kerüljenek.Józsefvárosban jelenleg öt – nappali ellátást biztosító – idősklub működik.
 • Értelmi fogyatékosok nappali ellátása
  A szolgáltatást elsősorban a saját otthonukban élő, 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programot szervez, valamint egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai és pedagógiai segítségnyújtást szervez.
 • Szenvedélybetegek nappali ellátása („Mátyás Klub”)Elsősorban a saját otthonukban élő, 16. életévüket betöltött szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.A szenvedélybetegek részére az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős programok szervezését és lebonyolítását
bővebben

JSzSzGyK – Időskorúak Átmeneti Otthona

 • Ezüstfenyő Gondozóház
  Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít azon időskorúak, valamint azon 18. életévüket betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni.
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  A rendszer különösen azokban az esetekben növeli az ápolás biztonságát, ahol a beteg teljesen egyedülálló. A készülék 24 órás felügyeletet biztosít, ott tartózkodás nélkül.
bővebben

LÉLEK-Program

Önként vállalt feladatként a Józsefváros területén hajléktalanná vált emberek elérése, a programmal kapcsolatos információkkal történő ellátása, szükség esetén megfelelő ellátásba irányítása, az elhelyezési szükségletek és lehetőségek feltárása, szükséges szolgáltatások meghatározása, illetve biztosítása.

bővebben

KapcsolatItt talál meg bennünket

1081 Budapest, Népszínház u. 22.
(bejárat a Kiss József u. felől)

info@jszszgyk.hu
+36 (1) 477-0352,
+36 (1) 477-0353