A projektről

A projektről

A VEKOP-6.2.1-15 azonosítószámmal rendelkező „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázati felhívás a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága által 2016 tavaszán került kiírásra.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016 augusztusában nyújtotta be a Magdolna és az Orczy negyed szociális városrehabilitációját érintő programja javaslatát 2 milliárd Ft támogatási igénnyel, amelyet a kiíró 2017 októberében érdemesnek ítélt a támogatásra, a benne szereplő teljes műszaki és szociális tartalommal együtt. A kedvező döntést követően 2018 februárjában Támogatási szerződés megkötésére került sor, melynek nyomán elkezdődhetett a projektfejlesztés első 1 éves, előkészítő szakasza. Az előkészítő periódusban a műszaki tervezés és közbeszerzések, valamint a szoft-elemek, programok előkészítő munkája, és a Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása történt. 2019. január 1. napjával a Projekt megvalósítási szakaszba lépett.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013projektben konzorciumi partnerként vesz részt.

 

A projekt céljának és programelemeinek ismertetése:

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 projekt célja a kerület leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészébenben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai, gazdasági problémák komplex módon való kezelése, illetve az akcióterületen élők társadalmi integrációjának elősegítése.

Az Orczy negyed akcióterületi kijelölésének fő célja Józsefváros leghátrányosabb helyzetű, komplex beavatkozásokkal mindeddig nem érintett területének felzárkóztatása, továbbá a Magdolna Negyed Program (MNP) eddigi három üteme során megvalósult lakóbevonásos szociális városrehabilitáció modelljének a szomszédos negyedre történő átültetése. Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél egy olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását.

Cél, az akcióterület integrált szociális városrehabilitációs programjának megvalósítása a 2018-2021 közötti időszakban.

Az akcióterület pontos határai: Magdolna utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária tér – Diószegi utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér – Dankó utca.

 

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 projekt három alprogramból áll össze:  Lakhatási (LP), foglalkoztatási és gazdasági (FP) és közterületi (KP).

 

 

Lakhatási Programelem (LP)

 • LP1 Épületek teljes körű felújítása
 • LP2 Épületek teljes és részleges bontása
 • LP3 Bérlemények energetikai hatékonyságának növelése
 • LP4 Közösségi Zöldudvar program
 • LP5 Család és Lakóház mentorálas
 • LP6 Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok
 • LP7 Speciális lakhatási program

Foglalkoztatási és gazdasági programelem (FP)

 • FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás
 • FP2 Képzések
 • FP3 Helyi Gazdaságfejlesztés
 • FP4 Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére
 • FP5 Közösségi-szociális mosoda létrehozása

 

Közbiztonsági és közterületi programelem (KP)

 • KP1 Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek
 • KP2 Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team
 • KP3 Problémaorientált közösségi rendészet
 • KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom
 • KP5 Bűnmegelőzés, a környezettervezés segítségével (CPTED)
 • KP6 Kálvária tér megújítása

Átfogó városrész stratégiai cél: A Magdolna és az Orczy negyed területén a társadalmi leszakadás megállítása, a kirekesztettség csökkentése, az integrált programok hatására a területen alakuljon ki megfizethető, sokszínű városrész.

Lakhatási programelem átfogó tematikus cél: Alakuljon ki olyan az önkormányzat és a helyi lakók kölcsönös együttműködésén és közös felelősségvállalásán alapuló biztonságos, kiszámítható integrált helyi lakhatási rendszer, amely segíti a hosszútávon fenntartható, tartós, megfizethető lakhatást.

A Foglalkoztatás és Gazdaság átfogó tematikus cél: Az akcióterületen lakók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az elhelyezkedés esélyének növelése, az elhelyezkedési nehézségek megkönnyítése, elsősorban a pályakezdő fiatalok segítése a pályaválasztásban, a munkaerő-piaci elhelyezkedésben.

Közbiztonság és közterület átfogó tematikus cél:Csökkenjen az áldozattá válás esélye és a bűnözéstől, antiszociális viselkedéstől való félelem.

Specifikus célok

Lakhatás specifikus célok:

 • Az önkormányzati lakásvagyon folyamatos értékvesztésének megállítása, a veszteséges lakóház működtetés megszüntetése
 • A kerületi partnerségi folyamatoknak megfelelő, városrehabilitációs folyamat mindenki számára átlátható és igazságos legyen, ennek érdekében kerüljön megteremtésre az interaktív kommunikáció.
 • „Esély mindenkinek” – a speciális helyzetűek (díjhátralékosok, jogcím nélküli lakáshasználók) sorsának méltányos és tartós rendezése.
 • Az önkormányzat célja, hogy a kerület társadalmának igényeit kiszolgáló lakásportfólió minőségének megőrzése/fejlesztése, szolgáltatásainak javítása úgy történjen meg, hogy közben csökkenjen/optimalizálódjon a ráfordítási költsége és az épületek/lakások hosszú távú fennmaradása biztosított legyen.
 • Az integrált kerületi lakhatási rendszer segítse elő a mérhető fogyasztáson alapuló díjfizetést, növelje a bérlői fizetési hajlandóságot azzal, hogy segíti az öntevékeny, egymást támogató lakóközösségek kialakulását, a felfelé – lefelé működő lakás mobilitást, az épület felújítások – fejlesztések eredményeinek tartós megőrzését.
 • A társadalmi kirekesztettség csökkentése, a társadalmi befogadás valódi előmozdítása, az egyéni-családi motiváltságon és együttműködésen alapuló egyénre szabott szolgáltatások érdekében.
 • A folyamat támogassa a már a kerületben lakók és a jövőben is elkötelezettek helyben maradási szándékát ennek érdekében olyan szolgáltatások kerüljenek kidolgozásra, mely segíti ezt a lakáshoz jutási szándékot (flexibilis támogató szolgáltatások, kerületi lakhatási lehetőségek).

Foglalkoztatás és gazdaság specifikus célok:

 • A korai iskolaelhagyás megelőzése, a megfelelő iskolai végzettséghez, szakképzéshez való hozzájutás elősegítése.
 • Az elhelyezkedést elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, az alacsony iskolai végzettségűek foglakoztatási esélyeinek növelése.
 • A közfoglalkoztatottak segítése a nyílt munkaerőpiacra való visszatalálásban.
 • A nők munkaerő-piaci helyzetének, foglalkoztathatóságának javítása.
 • A megváltozott munkaképességű személyek helyi foglalkoztatási esélyeinek növelése.

Közbiztonság és közterület átfogó tematikus cél:

 • A vagyon elleni és az erőszakos bűncselekmények számának csökkentése.
 • A sértetté válástól való félelem csökkentése (szubjektív biztonság erősítése).
 • A sérülékeny csoportok (pl. nők, gyerekek, idősek, fogyatékosok) biztonságának fokozása.
 • A biztonságos „civil” beavatkozás(i hajlandóság) erősítése szabálysértések, bűncselekmények észlelése estén.
 • A feljelentési hajlandóság erősítése.
 • A szenvedélybetegek, különösen a kábítószer fogyasztók helyi ellátásának megerősítése.
 • A gyerekek, fiatalok szabadidős szolgáltatásainak összehangolása, a szolgáltatási szempontból „holt időszakok” lefedése.
 • Hátrányos helyzetű, sportban tehetséges fiatalok felfedezése, tehetséggondozása.
 • A kábítószer kínálatnak, keresletnek és a kereskedelemben való részvétel csökkentése.
 • Az antiszociális viselkedések eredményes(ebb) kezelése.

A projektben résztvevő szervezetek:

Konzorciumvezető:                     Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Konzorciumi partner:                  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Moravcsik Alapítvány

Projektmegvalósító szervezet:     A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Rév8 Zrt., Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály, Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály

 Lakhatási programok
ProjektFeladatProjektmegvalósító szervezet
LP1/ Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújításaKét önkormányzati tulajdonú bérház, különösen az épület- és lakásszintű üzemeltetési költségek csökkentését célzó komplex felújítása és a lakók intenzív bevonásával és részvételével, közösségfejlesztéssel 30-50 lakás megújítása.Józsefvárosi Önkormányzat, JGK Zrt. – JSzSzGyK
LP2/ Műszakilag szükséges épületek bontásaHárom önkormányzati tulajdonú lakóépület bontása, az ott élők elköltöztetése, új lakókörnyezetbe való beilleszkedésük segítése.Józsefvárosi Önkormányzat, JGK  Zrt.– JSzSzGyK
LP3/ Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése300 önkormányzati bérlakást érintő, elsősorban az épület – és lakásszintű költségek csökkentését célzó felújítások végrehajtása. A projektet végigkíséri intenzív szociális és közösségfejlesztési munka, a lakók bevonása, – lehetőség szerint – a kivitelezésben történő részvételük is.JGK  Zrt.– JSzSzGyK
 LP4/ Közösségi zöldudvar program8 lakóépület udvarának átalakítása, zöldítése, közösségi tervezéssel és a kivitelezésben a lakók önkéntes részvételével. JGK Zrt. – JSzSzGyK
LP5/ Család és Lakóház MentorálásA Programba bevont épületek felújításához, illetve bontásához kapcsolódó egyéni és közösségi szociális munka. A 300 családdal kapcsolatot teremtő lakóház és/vagy családszintű fejlesztő munka a lakók egyéni életesélyeit, lehetőségeit és a közösség együttélését támogatja.JSzSzGyK
LP6/ Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programokA lakásgazdálkodással és konkrétan a Programban megvalósuló felújításokkal foglalkozó szervezetek „Integrált Lakásgazdálkodási Együttműködésének” létrehozása (közös kommunikációs platform, módszerek, közös szakmai, kommunikációs, szociális érzékenyítő képzések), valamint az MNP III programban megvalósított szomszédsági házfelügyelői rendszer kiépítése.PH Humánszolgáltatási Ügyosztály, Rév8 Zrt.
LP7/ Speciális lakhatási projektek4-4 támogatott, illetve LÉLEK lakás kialakítása és kapcsolódó mentorálási, közösségépítési feladatok ellátása a speciális lakhatási igényű csoportok számára JGK Zrt – JSzSzGyK
  Foglakoztatási alprogram 
FP1/Munkaerőpiaci (re)integrálásA foglalkoztatási irodában munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, különös tekintettel a speciális célcsoportok igényeire reagáló szolgáltatásokra, továbbá foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési terv elkészítés és végrehajtásaJSzSzGyK
FP2/KépzésekAz igényfelmérés eredményeként szükségessé vált képzések elindítása (szükség szerint akkreditáció, tananyagfejlesztés, stb.) ill. általános és középiskolai mentorprogramok működtetése. JKN Zrt. – KKH
FP3/Helyi gazdaságfejlesztésA helyi gazdaság felmérést követően a helyi szükségletekhez igazodó vállalkozásfejlesztési tanácsadás és vállalkozói inkubátorprogram működtetése.JKN Zrt – H13
FP4/ Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességüek részéreKálvária tér 19. sz. alatt működő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett munkahely bővítése, továbbá új védett munkahely (bolt –s kávézó) létrehozása az akcióterületen.Moravcsik Alapítvány
FP5 /Közösségi-szociális mosoda létrehozásaA mosoda működtetésének célja, hogy a kerületben élő, hátrányos helyzetű személyek és családok számára mosási-szárítási lehetőséget biztosítson szociális információszolgáltatással kiegészítve.JSzSzGyK
 Közbiztonsági és közterületi programok 
KP1/ Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektekA gyermekeket és fiatalokat célzó programhálózat kialakítása a hétköznap délutáni, esti és a hétvégi időszakban, ehhez szabadidős közösségi terület  átmeneti jellegű kialakítása. A hátrányos helyzetű, sportban tehetsége gyerekek kiválasztása és támogatása. Közösségi tervezésen és részvételen alapuló közterületi miniprojektek a környezet zöldítése érdekében.JKN Zrt – KKH
KP2/Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs TeamSzenvedélybetegséggel érintett családok felkeresése és önkéntes együttműködésen alapuló szakmai segítése 3-5 tagú szakember team megvalósításában.JSzSzGyK
KP3/Problémaorientált közösségi rendészetA MNPIII Szomszédsági rendőr program tapasztalatait felhasználva a problémaorientált közösségi rendészet kialakítása a közterület-felügyelettel közösen. A kialakítás során hangsúlyt kap a területen élő lakosság véleményének, elvárásainak megismerése, végrehajtó áll9omány kiválasztása, képzése, Sértetti kérdőíves vizsgálat a Magdolna és Orczy negyedekben.PH Közterület felügyelet, Rév8 Zrt.
KP4/Szomszédok Egymásért mozgalomHáztömbszinten működő Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása az akcióterületen és a két környező városrész területen a Polgárőrség szervezésében és megvalósításában.JGK Zrt.
KP5/ Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED)A Városfejlesztés, tervezés, építészet és a bűnmegelőzés gyakorlati lehetőségeit a Magdolna és Orczy negyedekben feltáró (CPTED) tanulmány elkészítése, s javaslatok alapján kisebb bűnmegelőzési szempontból releváns beruházások kivitelezéseJGK Zrt.