Back

Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

Gazdálkodási adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

 

l. * 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

Beszámolók

 

Költségvetések

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Személyi adatok

3. * 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Intézményünkre nem vonatkozik

4. * 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Szerződések 5 millió felett

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Intézményünkre nem vonatkozik

6. * 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Intézményünkre nem vonatkozik

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Intézményünkre nem vonatkozik

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Intézményünkre nem vonatkozik

Foglalkoztatotti létszám és személyi juttatások

Foglalkoztatotti létszám és személyi juttatások
 Foglalkoztatottak létszáma/főRendszeres személyi juttatások/FtKöltségtérítések/FtEgyéb juttatások/Ft
Vezetők, helyettesek, csoportvezetők30131 641 0009 885 000195 000
Alkalmazottak215674 870 00045 744 00017 011 000
VEKOP2365 047 000 31 144 000
Összesen:267871 558 00055 629 00048 350 000

Szerződések 5 millió felett

Szerződések 5 millió felett
JellegPartnerIdőtartamMegkötés dátumaKötváll végeÉves nettó összegÖsszeg típusMegjegyzésKözzététel+5év
Szállítói szerződésBudapesti Józsefvárosi Evangélikus EgyházközségHatározott idejű szerződés2021.07.122021.12.3114 900 000 FtFix összegűCsalád és Lakóház mentorálás programelem VEKOP2026
Szállítói szerződésFiatalokat,Egészséget,Családot Segítő Közhasznú EgyesületHatározott idejű szerződés2019.12.012021.09.3021 696 600 FtFix összegű“Családtámogató  Mobil Team felállítása és működtetése”VEKOP2026
Szállítói szerződésMeixner Csaba e.v.Határozott idejű szerződés2021.01.012021.09.3019 685 039 FtFix összegűBútorok adásvétele VEKOP “Orczy negyed Szociális Városrehabilitációs Program”2026
Szállítói szerződésThinkSmart KftHatározott idejű szerződés2021.04.262021.10.3119 527 638 FtFix összegűLP5 műszaki cikkek VEKOP2026
Szállítói szerződésMentor Informatikai és Oktatási KftHatározott idejű szerződés2019.12.012021.05.3113 523 768 FtFix összegűMagdolna-Orczy Negyed Szociális  Városrehabilitáció Program VEKOP2026
         
Szállítói szerződésEurest Étteremüzemeltető KftHatározott idejű szerződés2020.11.302021.05.3110 282 681 FtTervezett összegűKözétkeztetés JSZSZGYK intézményeiben2026
Szállítói szerződésHungast 14.  Kft.Határozott idejű szerződés2020.11.302021.05.317 718 072 FtFix összegűKözétkeztetés biztosítása iskoláknak2026
Szállítói szerződésCarlos Fruit 2000 KftHatározott idejű szerződés2021.08.162022.08.166 661 146 FtFix összegűÉlelmiszer beszerzése Népkonyha részére2026
Szállítói szerződésHelit KftHatározott idejű szerződés2021.08.162022.08.1624 216 875 FtFix összegűÉlelmiszer beszerzése Népkonyha részére2026
         
Szállítói szerződésELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.Határozatlan idejű szerződés2021.07.16 32 644 488 FtTervezett összegűÁramdíj 2026
Szállítói szerződésBudapesti Elektromos Művek Nyrt.Határozatlan idejű szerződés2014.01.01 2 839 650 FtTervezett összegűÁramdíj 2026
Szállítói szerződésFővárosi Csatornázási Művek Zrt.Határozatlan idejű szerződés2017.12.01 489 841 FtTervezett összegűSzennyvízdíj 2026
Szállítói szerződésFővárosi Közterület-fenntartó Zrt.Határozatlan idejű szerződés2019.05.01 2 857 250 FtTervezett összegűHulladék közszolgáltatás igénybevétele JSZSZGYK 2026
Szállítói szerződésFővárosi Vízművek Zrt.Határozatlan idejű szerződés2017.12.01 646 602 FtTervezett összegűVízdíj2026
Szállítói szerződésNKM Földgázszolgáltató Zrt.Határozatlan idejű szerződés2016.01.01 2 514 557 FtTervezett összegűGázdíj 2026
Szállítói szerződésUPC Magyarország Kft.Határozatlan idejű szerződés2015.02.01 4 097 062 FtTervezett összegűInternet+telefon  2026
Szállítói szerződésVodafone Magyarország Zrt.Határozatlan idejű szerződés2021.01.01 260 602 FtFix összegűTelefon és internet díj 2026
         
Szállítói szerződésFotorex Irodatechnika Kft.Határozatlan idejű szerződés2014.01.01 5 364 814 FtTervezett összegűJSzSzGyK irodatechnikai gépek karbantartása2026
Szállítói szerződésD-Vision Kft.Határozatlan idejű szerződés2017.12.15 5 278 293 FtTervezett összegűszámítástechnikai eszközök karbantartása2026
         
Szállítói szerződésStructura Épker KftHatározott idejű szerződés2020.11.112021.03.312 789 917 FtFix összegűHomlokzati nyílászáró cserék GYÁO2026
Szállítói szerződésStructura Épker KftHatározott idejű szerződés2020.11.112021.04.307 086 236 FtFix összegűHomlokzati nyílászáró cserék – Reménysugár Klub Mátyás tér 4.2026
Szállítói szerződésThelien Tervező Kft.Határozott idejű szerződés2021.07.012021.08.102 744 930 FtFix összegűKoszorú u. 4. Lélek Ház javítása, festése2026
Szállítói szerződésThelien Tervező Kft.Határozott idejű szerződés2021.07.122021.08.312 739 860 FtFix összegűDéri Miksa u. 3. sz alatt korszerűsítés, felújítási munkák2026