Back

Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

Gazdálkodási adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

 

l. * 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

Beszámolók

 

Költségvetések

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Személyi adatok

3. * 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Intézményünkre nem vonatkozik

4. * 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Szerződések 5 millió felett

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Intézményünkre nem vonatkozik

6. * 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Intézményünkre nem vonatkozik

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Intézményünkre nem vonatkozik

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Intézményünkre nem vonatkozik

Foglalkoztatotti létszám és személyi juttatások

Foglalkoztatotti létszám és személyi juttatások
 Foglalkoztatottak létszáma/főRendszeres személyi juttatások/FtKöltségtérítések/FtEgyéb juttatások/Ft
Vezetők, helyettesek, csoportvezetők30131 641 0009 885 000195 000
Alkalmazottak215674 870 00045 744 00017 011 000
VEKOP2365 047 000 31 144 000
Összesen:267871 558 00055 629 00048 350 000

Szerződések 5 millió felett

Szerződések 5 millió felett

Szerződésszám

Partner

Időtartam

Megkötés dátuma

Szerződés kezdete

Szerződés lejárata

Nettó

Tárgy

SZ/2013/0000021

BLA-TOX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Határozatlan idejű szerződés

2007.12.04

2013.01.01

 

5 915 000,00 Ft

Kártevőirtás.

SZ/2021/0000039

Budapesti Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség

Határozott idejű szerződés

2021.07.12

2021.07.12

2021.12.31

14 900 000,00 Ft

Család és Lakóház mentorálás programelem VEKOP

SZ/2022/0000028

Carlos Fruit 2000 Kft

Határozott idejű szerződés

2022.09.01

2022.09.01

2023.08.31

5 897 930,00 Ft

Zöldség, gyümölcs beszerzés Népkonyha

SZ/2015/0000057

Dr. Nagy Márta

Határozatlan idejű szerződés

2015.08.11

2015.09.01

 

10 410 000,00 Ft

Munkajogi tanácsadás 210Ö 150000 Ft/hó

SZ/2014/0000011

Dr. Nagy Márta

Határozatlan idejű szerződés

2012.12.17

2014.01.01

 

13 160 000,00 Ft

GYEJÓ jogi tanácsadás

SZ/2022/0000007

D-Vision Kft.

Határozott idejű szerződés

2021.12.17

2022.01.01

2022.12.31

5 117 500,00 Ft

Számítástechnikai eszközállomány karbantartása, fejlesztése 167 db számítógép

SZ/2013/0000012

Fotorex Irodatechnika Kft.

Határozatlan idejű szerződés

2010.09.24

2013.01.01

 

5 272 800,00 Ft

Irodatechnikai berendezések karbantartása.

SZ/2018/0000033

Gyöngyösi Péter egyéni vállalkozó

Határozatlan idejű szerződés

2018.03.30

2018.04.01

 

14 365 377,00 Ft

rovarirtás

SZ/2021/0000051

Helit Kft

Határozott idejű szerződés

2021.08.16

2021.08.16

2022.09.20

25 790 693,00 Ft

Élelmiszer beszerzése Népkonyha részére

SZ/2022/0000030

Helit Kft

Határozott idejű szerződés

2022.09.01

2022.09.01

2023.08.31

40 379 898,00 Ft

Hús, mirelit, tejtermék beszerzés Népkonyha

SZ/2022/0000011

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

Határozott idejű szerződés

2022.01.01

2022.01.01

2022.12.31

6 000 000,00 Ft

Mentálhigiéniás szolgáltatási feladatok ellátása

SZ/2018/0000018

Rédei Rikárdné

Határozatlan idejű szerződés

2018.01.02

2018.01.02

 

13 742 000,00 Ft

tűz- és munkavédelmi feladatok

SZ/2022/0000037

Thelien Tervező Kft.

Határozott idejű szerződés

2022.09.27

2022.10.01

2022.11.30

15 667 440,00 Ft

Lakások felújítása (Magdolna u12.fsz.2., Kisfaludy u. 10-12.I/18, Tömő u.60 fsz.14, Dobozi u.17 I/20, Bauer S. u.9-11. fsz.1.)

SZ/2022/0000022

Thelien Tervező Kft.

Határozott idejű szerződés

2022.04.18

2022.04.25

2022.05.20

5 110 360,00 Ft

Orczy út 41. nagykarbantartás

SZ/2022/0000036

Wind-Therm Trade Kft.

Határozott idejű szerződés

2022.10.27

2022.11.01

2023.02.28

9 736 885,00 Ft

Műanyag ablakok cseréje, Orczy út 41