LÉLEK-Program1086 Budapest, Koszorú u. 4-6.
Telefon: +36 (1) 776-6096
E-mail: lelek@jszszgyk.hu

Csoportfoglalkozások

2013.07.22.

.


Zenés csoportfoglalkozás

(csütörtökönként 16.30-tól 18 óráig)

 

Célja: az elfojtott, ki nem mondott érzések megjelenítésének, amely alkalmas a személyiség pozitív irányba történő befolyásolására, az elszenvedett sérelmek oldására, a bizalom  kialakítására.

Módszer: receptív zeneterápia (amikor a meghallgatott zene által mozgósított érzelmek, élmények, gondolatok megbeszélésének segítségével folyik a (terápiás) csoport munka)

 

Karaoke csoportfoglalkozás

(keddi napon, heti rendszerességgel)

 

Célja: „Karl Adamek kutatásai szerint a rendszeresen együtt éneklő emberek pszichésen, lelkileg kiegyensúlyozottabbak, egészségesebbek, könnyebben viselik a lelki terheket, önbizalmuk erőteljesebb (mentálhigiénéi), öngyógyító erők fokozottabb aktivitása. Zenehallgatáskor, zenéléskor a jobb agyfélteke működése fokozottabb. És hogy ez miért is fontos? A jobb agyféltekéhez köthetők többek közt a zenei képességek, a dallamfelismerés, a zenei percepció, a térérzékelés, az absztrakt gondolkodás, kreativitás, az emóciók feldolgozása, a nonverbalitás, az új dolgokra való fogékonyság, az asszociációk és a muzsika élvezete.”

 

Filmklub

(szerdai napon, heti rendszerességgel)

 

Célja: megtekintett filmek után ki-ki hozzátegye a maga gondolatát, így építve egymás, világról alkotott képét, kulturált beszélgetés, illetve vitatkozás formájában.

 

Roma,- nem roma csoport

(havonta egy alkalommal, hétvégén)

 

Célja: roma identitás és értékek, roma gasztronómia, magyarországi roma kultúra és történelmi ismeretek áttekintése a tolerancia tükrében.