A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), mint integrált szociális intézmény komplexitásának megfelelően, a szükségletekre reflektálva végzi a kötelezően ellátandó alap- és többletfeladatokat.

A szolgáltatások szervezésével az intézmény biztosítja a gyermekvédelmi rendszer helyi működtetését, illetve segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásához, továbbá átmeneti bentlakásos jelleggel teljes körű ellátást nyújt 0-tól 18 éves korig gyermekek, valamint tartós felügyeletet, gondozást igénylő, de kórházi ellátásra nem szoruló idős személyek számára.

Szakmai egységeink